Gennemgang

Ordentlighed er vigtigt på alle niveauer

Bedste fotograf

Set fra kredsformand Jannie Skovsens stol er der meget, der fungerer rigtig godt i Spar Nord. Den nye rammeaftale, som regulerer tillidsmændenes rolle og vilkår og sætter mere fokus på trivsel og sammenhængskraft, fungerer generelt godt, og der er en åben og ærlig dialog mellem banken og kredsen. De fem temaer i strategien — "En ordentlig bank", "En personlig bank", "En stærk kæde", "En bank i vækst" og "En attraktiv arbejdsplads" — kunne ikke kredsen ikke have valgt bedre selv, mener kredsformanden, som især fremhæver, at det femte tema nu giver mulighed for at debattere og målsætte en attraktiv arbejdsplads. Strategiers succes afhænger af, hvilken kultur der er i den pågældende organisation eller virksomhed. Det vil sige fokus på indtjening og salg i banken og værdi for pengene til kunderne, samtidig med at medarbejderne trives og udvikles. En bank, hvor ordentlighed er vigtig på alle niveauer også på indersiden", sagde Jannie Skovsen til de cirka tilhørere. Hun lægger ikke skjul på, at Spar Nord er en ordentlig bank, der blandt andet følger op på de administrative opgaver og kontroller, som den skal. Men når det gælder opfølgningen på den enkeltes salgsmål, kan tilgangen med fordel ændres ifølge kredsens mening.

Bæredygtighed og samfundsansvar

Foran nylig annoncerede erhvervsminister Brian Mikkelsen, at han vil fjerne de håndjern, der indtil nu har forhindret bankerne pr. at bedrive andet end bankvirksomhed. Det betyder, at bankerne kan tage kampen op mod de mange virksomheder, der invaderer finanssektorens territorium. Og de må hellere se at komme i lejlighed. Det har længe været bankernes uheldige lod at have nogle snærende håndjern på, der forhindrede dem i at levere ret meget andet end lønkonti, forbrugslån, opsparing og vekselervirksomhed. Og når man står der med håndjern på, og ovenikøbet bliver trængt op pr. en krog af de fintech-virksomheder plus tech-giganter, der bevæger sig ind på bankernes kerneområde, må man unægteligt mærke sig lidt presset. Bankerne er navnlig truet af to tendenser. Den tidligste er automatisering.

Sådan skal den finansielle sektor bruge sin nyvundne frihed

Pr. Danske Bank er fokus i døgn skarpt rettet mod at sætte et positivt aftryk i samfundet. Samtidig lægger han vægt på, at banken fremefter skal tilfredsstille alle interessenter og eje øje for andre end finansielle parametre på vejen mod ny vækst. Inklusive ondt skal ondt fordrives, sagde Peder Syv. Og nok skal det anfald fordrives — også i Danske Tæsk.

403 404 405 406 407 408 409 410 411

Leave a Reply

Your email address will not be published.